Prisliste – Våre priser

I henhold til forskrifter om prisopplysning ved tannhelsejenester, viser vi vennligst til prisliste som er gjeldende for våre tannlegetjenester.

Undersøkelse

Priser fra

Undersøkelse revisjons pasient

380,-

Undersøkelse akuttpasient tids debiteres

Timehonorar,-

To bilder (Bitewings)

190,-

Enkeltbilder

120,-

Orthopantomografi

650,-

Bedøvelse, ny type computeranestesi «The Wand»

200,-

Bedøvelse, tradisjonell

200,-

Tannstensrens/pussing / Airflow

Tidsdebitert ,-

Generelle tjenester

Priser fra

Administrasjon, engangsutstyr og hygienetiltak pr behandling

195,-

Gebyr for fakturering

100,-

Ikke møtt timer belastes med 50% av timehonorar

50%,-

Fyllinger

Priser fra

Fyllinger over 1- en flate

1050 - 1400,-

Fyllinger over 2- to flater

1400 - 1600,-

Fyllinger over 3- tre flater

1600 - 1900,-

Kompliserte fyllinger

Tidsdebitert,-

Kirurgi

Priser fra

Fjerning av tann/rot

950 - 1500,-

Kirurgisk (komplisert) fjerning av tann/rot

1400 - 3200,-

Konsultasjon ved etterbehandling

200,-

Kirurgisk oppdekking inklusive engangsutstyr pr. Seanse

300,-

Resept

60,-

Henvisning

100,-

Periodontal behandling

Priser fra

Systematisk periobehandling pr. 30 min

1000,-

Fratrekk trygderefusjon ved systematisk periobehandling pr kvadrant.

485,-

Rotfylling

Priser fra

En til to kanaler

2000 - 3500,-

Tre kanaler eller flere

4500 - 6000,-

Kompliserte rotfyllinger

Timehonorar ,-

Endoanalyse, vitalitetstest

200,-

Krone

Priser fra

Fullkrone (mk) fremstilt i høyedelt metall (Norskprodusert)

6200 - 6800,-

Fullkrone (zirkonium) i bro, fremstilt i høyedelt metall (Norskprodusert)

6200 - 6800,-

Procera/Empress krone (Norskprodusert)

6000,-

«Cerec» fullkjeramisk krone

6000,-

Stiftkonus sementert i rotkanal for feste, støpt eller fiber

1000 - 2700,-

Keramiske innlegg (porselensinnlegg) «Cerec»

3800 - 6000,-

Protese

Priser fra

Helproteser

10000 - 12000,-

Støpt Vitalliumprotese

12000,-

Bittskinner

1800 - 3500,-

Estetisk behandling

Priser fra

Hjemmebleking inkl. Blekemiddel og skinner fremstilt hos tanneknikker, en kjeve

1900,-

Timehonorar

2500,-

Inman Aligner pr kjeve

16000 - 20000,-