CEREC

CEREC er et fantastisk digitalt system som vi bruker ved klinikken. Systemet består av et kamera som scanner tennene slik at vi får en 3D modell i vårt dataprogram.

Her kan vi konstruere kroner, keramiske fyllinger, fasader og mindre broer. Dette overføres videre til en fresemaskin som gir oss det endelige produktet. Ofte kan hele behandlingen utføres i en seanse.

Vi kan også sende det digitale bildet, scanningen, videre til vår tanntekniker, ABDentalsevice, og senere motta den ferdige restaureringen.
Det er derfor ikke nødvendig med tradisjonelle avtrykk og ofte heller ikke midlertidige restaureringer.  CEREC systemet har vært på markedet i over 30 år! På verdensbasis har over 30 milioner tannrestaureringer blitt produsert med CEREC.