Tannlegeskrekk

Tannlegeskrekk, eller odontofobi på fagspråket, er et ikke uvanlig fenomen, og vi vet at mellom 5 og 10 % av den voksne befolkningen lar vær å gå til tannlegen på grunn av dette.

Mellom sytti og hundre tusen nordmenn går ikke til tannlegen på grunn av tannlegeskrekk! Det er vel de færreste som gleder seg til et tannlegebesøk, så vi har som mål at tiden hos oss
skal være så behagelig og gjennomførbart som mulig; i tillegg til å gi deg faglig god og forsvarlig trygg behandling.

Spesialkompetanse innen tannlegeskrekk

Tilbake til de med tannlegeskrekk; De fleste oppgir negativ erfaring i barneårene, smertefulle behandlinger, og tannleger som ikke har tatt de på alvor, som årsaker til utvikling av
tannlegeskrekk. Hos oss har tannlege Anita Nygaard spesialkompetanse i behandling av de med tannlegeskrekk. Målet er å få pasienten til å bli så trygg at behandling er gjennomførbart, og
kanskje aller viktigst; komme inn i rutine med jevnlige kontroller!

Beroligende midler eller behandling i narkose

Å komme dit kan være en lang prosess, som krever tålmodighet fra både pasient og behandler. Desto større blir mestringsfølelsen og tilfredsheten når vi «kommer i mål». Noen
blir kurert etter få besøk, det å bli møtt med respekt, forståelse og ønske om å hjelpe kan være nok for noen. Andre må kanskje få litt hjelp ved å få sedasjon i form av beroligende midler, og de aller reddeste må kanskje henvises til behandling i narkose.

Utfordringer med odontofobi

Det er også opprettet kompetansesentre for denne gruppen, som vi eventuelt kan henvise deg til. Odontofobi er et veldig stort felt, som det kan snakkes og skrives veldig mye om, og
som pasient hos oss vil vi bruke tid på å kartlegge dine utfordringer, hvorfor det er blitt sånn, samt legge en plan for veien videre.

Uansett utfordring, vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg videre, med mål om at du skal greie å gjennomføre behandlingen og bli en som kommer jevnlig til kontroller uten at
nattesøvn og tiden før timen din blir en belastning i hverdagen.

Vi gleder oss til å møte deg!